CROATIA

Croatian Community Members
  • 330-0061-802

    Koliko nas ima i koji su Vaši prvi dojmovi?

    Lijep pozdrav. Za početak, lijepo bi bilo vidjeti koliko nas uopće ima ovdje, na ovoj "stranici". Vaša usporedba sa Facebook-om? O čemu bi htjeli raspravljati u potpunoj anonimnosti? Hoćete li biti slobodniji i hrabriji u iznošenju vaših razmišljanja o apsolutno bilo kojoj temi? Javite...